Theme Cửa Hàng Thời Trang PrestaShop

20$ 15$

in stock

Được xây dựng trên khuôn khổ Bootstrap đáp ứng, theme thời trang Opencart 3 thu hút bạn với 6 bố cục trang chủ và phong cách màu sắc đẹp.

Cài đặt rất đơn giản và nhanh chóng. Chủ đề Mimosa cho phép bạn hiển thị các sản phẩm dưới dạng tab hoặc mỗi hàng. Cấu hình dễ dàng với bảng quản trị viên tốt đẹp: hiển thị các sản phẩm tab với các loại sản phẩm, loại sản phẩm hoặc tất cả các sản phẩm.

Demo: http://demo.towerthemes.com/tt_mimosademo/

Compare