Theme tạp chí, tin tức wordpress

15$

in stock

Đây là một theme tạp chí về tạp chí, cho phép bạn khởi chạy một trang web có chức năng đầy đủ trong thời gian không quá 24 giờ. Nó đi kèm với nút chia sẻ mạnh mẽ; danh sách phổ biến, nóng, có xu hướng và nhiều vị trí quảng cáo. Tất cả mọi thứ trong một gói gọn nhẹ và dễ sử dụng. Chỉ cần bắt đầu ngày hôm nay!

Demo: http://bimber.bringthepixel.com/#g1-section-demos

Compare