Theme Đa mục đích WordPress

5$

in stock

Đây là một theme WordPress mạnh mẽ, chủ đề đa năng được xây dựng với việc sử dụng lại và modularity ở cốt lõi. Trộn phong cách đương đại với việc xây dựng trang độc quyền, Stack tạo thành điểm khởi đầu lý tưởng cho các dự án trang web thuộc bất kỳ hình thức nào. Tự hào với hơn 150 trang giới thiệu, 290 khối giao diện tùy biến và rất nhiều các yếu tố cơ bản được làm cẩn thận.

Demo: http://stack.tommusdemos.wpengine.com/

Compare