Theme doanh nghiệp du lịch WordPress [Free]

0$

in stock

Danh sách có thể liệt kê là một thư mục danh mục WordPress chủ đề sẽ giúp bạn tạo, quản lý và kiếm tiền từ một trang web thư mục cục bộ hoặc toàn cầu. Hãy tự thiết lập mục tiêu của mình và nhận được các điểm ưa thích của bạn được liệt kê trực tuyến!

Demo: https://pixelgrade.com/demos/themes/?product=listable

Compare

Mô tả

Danh sách có thể liệt kê là một thư mục danh mục WordPress chủ đề sẽ giúp bạn tạo, quản lý và kiếm tiền từ một trang web thư mục cục bộ hoặc toàn cầu. Hãy tự thiết lập mục tiêu của mình và nhận được các điểm ưa thích của bạn được liệt kê trực tuyến!

Đây là những gì tất cả nó đưa ra những điều đúng, ở đúng nơi, ngay khi bạn cần nó!

Plugin được yêu cầu hoặc được khuyến nghị:

WP Job Manager (required /free) for General Listing Management
WooCommerce (required / free) for Making Money
Customify (free) for Styling and Customizations
Comments Ratings (free)
Category Icon (free)
PixTypes (free)
JetPack (free)
Menu Icons (free)
Nav Menu Roles (free)

 

Download Free

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Theme doanh nghiệp du lịch WordPress [Free]”